Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost Jan Čížek, se sídlem Svornosti 896/54, Olomouc 779 00, IČO 87698153, zapsané v obchodním rejstříku pod č.j.: SMOL/0474740/2011/OZIVN/REG/Gla vedeném u Magistrátu města Olomouc, e-mail info@loop-store.com, telefonní číslo +420603214200, adresa provozovny Slatinky 101, Slatinky 78342

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://loop-store.com

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.                   Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to nejčastěji jméno a příjmení, e-mailová adresa, ale informace o zboží, o které máte zájem – například vlastnost daného výrobku.

 

     

Z jakého důvodu?

                Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

 

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (například přihlášení k newsletteru nebo objednávání zboží), případně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy v případě nákupu našeho zboží. Jedná se tedy o následující údaje, které nám sami sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení, datum narození (pokud nám ho sdělíte při objednávce)
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa (za účelem dodání objednaného zboží)
 • telefonní číslo (za účelem dodání objednaného zboží nebo informování o stavu objednávky)
 • platební údaje (číslo platební karty) uložené k Vašemu účtu (pouze při případném nákupu na našem e-shopu)
 • další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři

a dále údaje, které získáváme tím, že používáte naše webové stránky:

 

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb); za podmínek uvedených níže
 • případně jiný online identifikátor (zejména příchozí webová stránka – informace o tom, z které webové stránky na naši webovou stránku přicházíte, datum a čas přístupu, údaje o vašem prohlížeči a operačním systému)

 

                Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Kdo má přístup k Vašim údajům

 

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Spolupracujeme výhradně s partnery, kteří jsou prokazatelně důvěryhodní a kteří jsou schopni zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Žádný z našich partnerů nemůže Vaše osobní údaje využívat pro jiné účely, než je popsáno v těchto zásadách, a nesmí je ani poskytovat nikomu dalšímu.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • provozovatelé platebních brán (provozovatelé platebních karet) v případě platby online;
 • poskytovatelé přepravních služeb, kteří Vám doručují Vaše objednávky;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

 

Za určitých zákonných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Policii ČR, popřípadě jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy. V těchto případech je právním základem zpracování splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu ve vztahu ke každému jednotlivému účelu zpracování. Vaše osobní údaje proto budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi), následně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. do doby promlčení veškerých nároků či ukončení veškerých případných sporů, nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu (při zohlednění maximální zákonné objektivní promlčecí doby), nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší (právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce).

 

Osobní údaje zpracovávané na základě Vámi uděleného souhlasu, jako právního základu pro jejich zpracování, budou archivovány po dobu 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše fakturační údaje musíme ze zákona uchovávat po dobu 10 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email.

 

      Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

                Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté rok od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

                Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

                Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Jeden rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@loop-store.com

 

II.                 Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží DPD, Ulozenka, Zasilkovna
 • společnosti podílející se na expedici plateb Pays, Fio Banka
 • poskytovatel e-mailingové služby
 • marketingová agentura

 

        

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.              Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme menovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nechochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@loop-store.com  nebo zavolejte na tel. č. 603214200

IV.             Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

 

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

Google Analytics

Google

Sběr dat o nákupních preferencích zákazníka

1 rok

Facebook merch

Facebook

Sběr dat o nákupních preferencích zákazníka

1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.                Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 6.10.2023